Lọc thô V-ROLL

Lọc thô V-ROLL được sử dụng trong hệ thống HVAC, trong AHU, tòa nhà thương mại, khách sạn, . . .có tác dụng lọc các hạt bụi lớn, bảo về các tầng lọc phía sau .

Các sản phẩm Lọc thô V-ROLL có hiệu suất G2, G3, G4 theo tiêu chuẩn EN 779-2012.

Ngoài ra các sản phẩm Lọc thô V-ROLL có thể cung cấp linh hoạt theo kích thước yêu cầu của khách hàng.