Quạt hộp ly tâm nối ống gió DR Fan DR-FIL/ DR-GIL

Quạt hộp ly tâm nối ống gió là dòng quạt DR FAN xuất xứ Hàn Quốc với các model DR-FIL300SC đến DR-GIL900TH.

Quạt hộp ly tâm nối ống gió có độ ồn thấp 56-74dB, lưu lượng 1560 – 24900 m3/h