Quạt hộp vuông cánh ly tâm DanaMax DCH – BNo (Trực tiếp)

Quạt ly tâm DanaMax DCH đây là dòng quạt hộp vuông cánh ly tâm.

Quạt ly tâm DanaMax DCH được sử dụng với mục đích: Hút khói phòng cháy chữa cháy cho nhà máy, tòa nhà và cấp khí tươi, hút khí thải qua hệ thống ống gió.

Quạt ly tâm DanaMax DCH được làm từ vật liệu thép và inox