Quạt ly tâm cánh bản hai tốc độ DanaMax DCIC – BNo (Gián tiếp)

Quạt ly tâm DanaMax DCIC đây là dòng quạt ly tâm cánh bản hai tốc độ, truyền động gián tiếp.

Quạt ly tâm DanaMax DCIC được ứng dụng: Hút khói hệ thống tầm hầm, tòa nhà, cấp khí tươi nối ống; Hút mùi xăng xe tại các hầm giữ xe; Hút khói trục kỹ thuật, hành lang tòa nhà,…

Quạt ly tâm DanaMax DCIC được chế tạo từ thép và inox, có độ bền cao