Quạt ly tâm cánh bản hai tốc độ DanaMax DCDC – BNo (Trực tiếp)

Quạt ly tâm DanaMax DCDC đây là dòng quạt ly tâm cánh bản hai tốc độ, truyền động trực tiếp.

Quạt ly tâm DanaMax DCDC sử dụng để Hút khói hệ thống tầm hầm, tòa nhà, cấp khí tươi nối ống, hút khói, hút mùi xăng xe tại các hầm giữ xe

Quạt ly tâm DanaMax DCDC được chế tạo từ thép và inox, có độ bền cao