Quạt ly tâm cánh bản dây đai DanaMax DCI – BNo (Gián tiếp)

Quạt ly tâm DanaMax DCI đây là dòng quạt ly tâm cánh bản, truyền động gián tiếp qua dây đai.

Quạt ly tâm DanaMax DCI được sử dụng để thông gió, cấp khí tươi, hút khí thải, tăng áp, hút khói PCCC, hút khói lò gạch, thông gió nhà xưởng

Quạt ly tâm DanaMax DCI có độ ồn thấp, tiết kiệm năng lượng, độ bền cao.