Quạt thông gió nối ống DanaMax SHP Series

Quạt thông gió nối ống SHP giúp thông gió, thoát khí tòa nhà, văn phòng, trung tâm thương mại.

Quạt thông gió nối ống SHP hút khí thải, cấp khí tươi cho điều hòa trung tâm và những nơi cần lực hút khỏe, độ ồn thấp

Quạt thông gió nối ống SHP quạt có thiết kế nhỏ gọn và nhẹ nhàng giúp thuận tiện trong việc lắp đặt và bảo dưỡng