Quạt nối ống siêu êm DanaMax DVS Series

Quạt nối ống siêu êm DVS là dòng sản phẩm siêu êm DVS  với vật liệu chất lượng cao và thiết kế mức ộ tiếng ồn siêu thấp.

Quạt nối ống siêu êm DVS là giải pháp lý tưởng cho thông gió trong trung tâm thương mại và dân cư.

Quạt nối ống siêu êm DVS thích hợp cho những nơi có yêu cầu tiếng ồn thấp và cung cấp hoặc thông gió khí thải